Vi øker satsene!

For kurs som avsluttes i 2023 gir vi mer pr kurstime, og øker minstesatsene for både grupper og kurs. Vi jobber hvert år for at vi skal kunne gi mer per kurs og studiegrupper, og i år gjør vi det!

Timesatsen for grupper videreføres med same beløp som i fjor: 75 kr

Timesatsen for kurs og sang/musikk økes med 10 kr til 120 kr

Alle kurs og grupper får minst 1 000 kr, og dette er en dobling fra i fjor.

Vi innfører også et inkluderingstilskudd (Ink-T) og har satt av 600 000 kr til den ordningen. Vi kommer tilbake med informasjon om tilskuddsregler for Ink-T, så følg med på hjemmeside, Facebook og nyhetsbrev.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!