Tilskudd til organisert opplæring

Alle menigheter og lokallag som er tilsluttet våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til kurs og annen organisert opplæring. Det kan også sentralleddet og andre organisasjonsledd og institusjoner som de eier.

Her finner du en oversikt over tilskuddsordningene og tilskuddsreglene.

Under Inspirasjon i menyen finner du artikler som kan hjelpe deg med å komme i gang med opplæringen.

 

Tilskuddsordningene våre

Tilskudd til Studiegrupper

Alle typer studie- og samtalegrupper, som f.eks. bibelgrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper og dialoggrupper kan få tilskudd.

I 2023 er satsen 75 kr pr. studietime. Alle får minimum 1000 kr i tilskudd.

 

Tilskudd til Kurs

Kurs, seminarer og konferanser, konfirmasjon/tentro og opplæringen under leirer og studieturer kan få tilskudd.

I 2023 er satsen 120 kr pr. kurstime. Alle får minimum 1000 kr i tilskudd.

 

Tilskudd til sang og musikkgrupper

Alle typer sang- og musikkgrupper kan få tilskudd for den opplæringen som foregår under øvelser og seminarer. Det gjelder også kurs i baby- og småbarnssang, der foreldre/besteforeldre regnes som deltakere.

I 2023 er satsen 120 kr pr. kurstime. Alle får minimum 1000 kr i tilskudd.

Du kan lese mer om disse tre tilskuddsordningene i dokumentet du finner nederst i artikkelen. 

 

Tilskudd til Felles konfirmant/tentro opplæring

Felles konfirmant/tentro grupper som organiseres av flere menigheter lokalt eller regionalt kan søke om ekstra tilskudd til opplæringen i tillegg til det ordinære timetilskuddet. Ordningen gjelder mindre konfirmantkull med 1-10 personer fra den enkelte menighet.

Vi gir 1000 kr i ekstra tilskudd pr menighet som deltar.

Les mer i dokumentet du finner nederst i artikkelen.

 

Tilretteleggingstilskudd

De som har tilleggskostnader i forbindelse med tilrettelagt opplæring for deltakere med særskilte behov kan søke om tilskudd til det. Tilskuddet kommer i tillegg til det ordinære timetilskuddet, og skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser og andre deltakere med særskilte behov får muligheten til å delta på opplæringen på lik linje med andre.

Les mer i dokumentet du finner nederst i artikkelen.

 

Tilskuddsregler

Det er enklere å få tilskudd enn du kanskje tror!

  1. Pass på at opplegget deres er godkjent før dere starter
  2. Dere må ha minst 4 kurstimer
  3. Minst 4 deltakere må fullføre opplæringen. Aldersgrensen er minst 14 år i løpet av det året opplæringen finner sted
    • Dere kan søke om å få godkjent unntak fra deltakerkravet. Det kan du lese mer om i dokumentet nederst i saken.
  4. Det er gjort unntak fra forskriften slik at dere kan ha heldigitale kurs fram til 31. desember 2023. Ordinær regel: man må ha mint 50% fysiske samlinger
  5. Før frammøtelister underveis, og pass på at deltakeropplysningene er fylt inn.

 

Mer å være oppmerksom på

Dere kan fritt bruke alle studieplaner som ligger i tilskuddsportalen vår. Se også materiellkatalogen på denne nettsiden. Hvis dere lager deres egen studieplan, må dere søke om godkjennelse av den før dere starter. Det gjør dere i tilskuddsportalen. Vi oppfordrer sang- og musikkgrupper til å bruke våre standard studieplaner for kor, band osv. Dette gjelder også Tentro og Konfirmanttiden i Den norske kirke. Du kan også lese mer om å lage studieplaner her

Merk at det er arrangøren som godkjenner eventuell lærer/instruktør. Det må være mulig for oss å ta kontakt med vedkommende ved en ev. internkontroll, derfor må alle opplysninger om ev. lærer fylles inn i søknaden.

Deltakerne skal få tilbud om kursbevis. Dere kan generere ferdige kursbevis fra tilskuddsportalen vår.

Reglene inneholder noen unntak for hva vi kan gi tilskudd til, og det er egne kriterier for nettkurs. Reglene inneholder også noen bestemmelser om beregning av timer, antall deltakere, opplæring i utlandet, definisjon på lærer og at kurset/gruppa skal være åpen og tilgjengelig for alle interesserte innenfor målgruppa m.m.

En fullstendig oversikt over tilskuddsordningene og regelverket finner du i dokumentet nederst på siden!

Av hensyn til GDPR bør dere gjøre deltakerne oppmerksom på at dere søker tilskudd til opplæringen, og at personvernopplysninger behandles i henhold til personverndirektivet med hjemmel i voksenopplæringsloven. Les mer om personvern hos K-stud her 

 

Hvordan søke?

Dere er velkomne til å sende inn søknader via tilskuddsportalen

Ta kontakt med oss hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk, og ikke har noen til å hjelpe deg, så sender vi deg et papirskjema.

Dere må kunne dokumentere kurset/gruppa med troverdig dokumentasjon. I det du sender inn søknaden, signerer du på kurset og bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at aktiviteten er gjennomført etter reglene. Her kan du lese mer om hvordan vi utfører kontroll av søknader om tilskudd

 

Søknadsfrister studieplan

Hvis dere lager deres egen studieplan, må dere søke om godkjennelse av planen i god tid før kurset eller gruppen starter. Ved ferietider må dere være tidligere ute med søknaden enn ellers i året.

 

Søknadsfrister tilskudd

Søknadsfrist for tilskudd er vanligvis 3 måneder etter avsluttet kurs/gruppe, men seinest 15. januar året etter for kurs/grupper som slutter etter 30. september.

I utgangspunktet søker man om tilskudd etter avsluttet tema/studieplan. Eksempelvis søker konfirmant/tentro grupper etter at de har avsluttet opplæringen før konfirmasjonsdagen. Sang- og musikkgrupper søker i utgangpunktet for hvert semester, eller hele skoleåret under ett hvis man bruker det samme repertoaret hele skoleåret. Dere som bruker et opplegg som følger kirkeåret kan sende inn søknad hvert halvår.

 

Når kommer tilskuddet?

Vi utbetaler tilskudd vanligvis den første uka i måneden etter at søknaden din er ferdig behandlet.

I januar – mars og i ferieperioder kan det ta opptil to mnd. før tilskuddet sendes ut.

Jo før du sender inn søknaden etter at kursperioden eller semesteret er avsluttet, jo fortere kommer tilskuddet!

 

 

Tilskuddsordninger 2023
Her finner du fullstendig oversikt over våre tilskuddsordninger og tilskuddsregler

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!