Vår virksomhet

K-stud er et offentlig godkjent studieforbund som har som mål å styrke voksenopplæringen i kristne trossamfunn og organisasjoner. Vi forvalter statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kurs og studiegrupper, og er en pådriver for gode læringsarenaer og pedagogiske opplegg. Vi er en demokratisk, ideell og frivillig organisasjon, og legger vekt på demokrati, deltakelse og inkludering i organiseringen av studieforbundet på alle nivå.

 

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. 

Virksomhetsideen vår: K-stud skal være et pedagogisk og offensivt studieforbund som stimulerer og kvalitetssikrer det pedagogiske arbeidet i medlemsorganisasjonene. 

Formålet vårt er å:

 • fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjonenes menigheter, organisasjoner og institusjoner
 • bidra til å gi alle mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidsliv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbundenes virksomhet.

Virksomheten drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med medlemskontingent og bevilgninger fra Kulturdepartementet (fra 2021).

Vi bygger virksomheten på disse verdiene:

 • Frivillighet
 • Menneskeverd
 • Utvikling
 • Økumenikk
 • Samfunnsansvar

Våre kjerneområder er:

 • tildele tilskudd til organisert opplæring for voksne
 • arrangere Årets kurs for ressurspersoner som driver voksenopplæring
 • gi pedagogisk veiledning om gode studieplaner og gjennomføring av kurs
 • være en pådriver for utvikling av studiemateriell og pedagogiske arbeidsformer
 • å drive interessepolitisk arbeid overfor myndighetene og politiske partier

Les mer om virksomheten i strategidokumentet som du finner i menyen på høyre side. Årsmeldinger finner du nederst på denne siden.

 

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er studieforbundenes interesseorganisasjon, og vår viktigste samarbeidspartner på det interessepolitiske området. Vofos hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter gjennom frivillige organisasjoner.

Vår daglige leder Hege Irene Fossum er styreleder i Vofo.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!