Ny tilskuddsordning for inkludering!

Styret i K-stud har vedtatt å innføre en ny tilskuddsordning for å stimulere til mer inkludering av ulike målgrupper.

Kristelig studieforbund har flere tilskuddsordninger til organisert opplæring som gjennomføres av våre medlemsorganisasjoner og deres menigheter og lokallag. De som får ordinært tilskudd, kan i visse tilfeller få et Inkluderingstilskudd i tillegg.

Målgruppe

Inkluderingstilskuddet har som formål å bidra til deltakelse og inkludering, å motvirke utenforskap og gi tilgang til opplæring for alle. Tilskuddet skal være en hjelp til å kunne gi et godt tilbud, og nå bredest mulig ut til ulike målgrupper og satsningsområder. Hvis dere har ekstra kostnader eller trenger mer midler for å kunne gjennomføre tilbudet, kan det utløse Inkluderingstilskudd.

Aktuelle målgrupper kan være mennesker med nedsatt funksjonsevne, personer som har psykisk sykdom, rusavhengige, innvandrere og flyktninger, ungdom som har falt utenfor utdanning og arbeid, arbeidsledige, eldre personer jfr. «et aldersvennlig samfunn» og andre sårbare grupper.

Vi er stolt over det gode arbeidet som våre medlemmer gjør for at alle skal få nye muligheter ved hjelp av opplæring. Jeg håper det nye inkluderingstilskuddet vil gjøre det lettere å fortsette  det gode arbeidet, og nå enda flere. Kanskje dere har noen ideer dere ikke har økonomi til å sette i gang, eller står i fare for å måtte redusere et godt etablert tilbud? Vi er glad for å kunne bidra til at dere kan gi god læringsopplevelser for enda flere! – sier daglig leder Hege Irene Fossum

Tilskudd

Inkluderingstilskudd er et ekstra tilskudd som gis i tillegg til timetilskuddet i den ordinære tilskuddordningen. Vi kan tildele inntil 50 000 kr. pr kurs eller kursrekke.

Søknaden bør sendes før opplæringen starter, men senest 31. mars (ny frist) for første halvår 2023 og 1. september for andre halvår 2023.

Les mer og finn søknadsskjema i vedlegget under!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!