Medlemskap

Kristelig studieforbund består av kristne trossamfunn og ideelle organisasjoner. For å være medlem må disse kriteriene være oppfylt:

  • være et trossamfunn, ideelle organisasjon eller institusjon som bekjenner troen på den treenige Gud
  • gi sin tilslutning til studieforbundets formål
  • utføre oppgaver innen voksenopplæring
  • være demokratisk
  • bør være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund
  • sende inn årsrapport hvert tredje år i form av årsmelding, regnskap og årsmøte/-landsmøteprotokoll.
  • i tillegg utfordres medlemmene til å være aktiv og engasjert i K-studs virksomhet, bl.a. ved å være villig til å stille kandidater til studieforbundets valgte organer.

På det ekstraordinære årsmøtet i september 2022 ble det åpnet opp for at enkeltstående organisasjoner (lokale trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner) kan få medlemskap med fulle rettigheter i studieforbundet, i påvente av formelt vedtak om vedtektsendringer på ordinært årsmøte i mai 2023.  Lokale organisasjoner har til nå kun fått mulighet til å være tilknyttet K-stud gjennom medlemskategorien organisasjon med samarbeidsavtale. Gjennom fullverdig medlemskap har alle  medlemmene stemmerett på årsmøtet og kan velges inn i styret.

Under «Vedtekter og strategi» i menyen finner du vedtektene våre, som regulerer hvem som kan være medlemmer, og hvilke rettigheter og plikter de har. Der finner du også kriteriene for medlemskap.

 

Mer om kravet til demokrati

Medlemsorganisasjonene må som et minimum:

  • gjennomføre årsmøte/generalforsamling
  • ha et valgt styre bestående av minst 3 medlemmer
  • I tillegg til valg, må årsmøtet behandle årsmelding, regnskap og planer

 

Søknad om medlemskap 

Det er styret i studieforbundet som tar opp medlemsorganisasjoner og gjør vedtak om avslutning av medlemskap (i tråd med retningslinjer vedtatt av vårt årsmøte).

Ta kontakt dersom dere ønsker søknadsskjema for medlemskap.

 

Medlemsorganisasjoner

Areopagos
Blå Kors i Norge
Caritas Norge
Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke I Norge
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den indre Sjømannsmisjon
Den Nordiske Katolske Kirke i Norge
Den Norske Israelsmisjon
Den norske kirke
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Misjonsselskap
DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon)
Doxa Bibelsenter
Finsland Bedehus
For bibel og bekjennelse
Frelsesarmeens Studieråd
Granheimstiftelsen
Guds menighet Vegårdshei
HEKTA – Trosopplæring for ungdom
Hemsedal Høyfjellssenter as
Himmelpartner
Hope4u
IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Indremisjonsforbundet
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KFUK-KFUM speiderne
Kingdom of God Light of Christ
Kirkelig undervisningsforbund (Kateketforeningen)
Kirkens SOS i Norge
Kristen Idrettskontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Kvinner i Nettverk
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdom 
Lærernes Misjonsforbund
Maran Ata Norge
Metodistkirken i Norge
Misjonskirken Norge
Mercy House
NaMu Norge
Navigatørene
NMSU
Noracta
Nordic Harvest Mission
Norges KFUK-KFUM
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Kristne Råd
Norges Samemisjon
Norges Unge Katolikker
Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Normisjon
Norske Kirkeakademier
Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsebevegelsen
Sandomstiftelsen
Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo
Sjømannskirken
Skjærgårds Live
Stavanger International Church
Stiftelsen Ellel Ministries Norge
Stiftelsen Korsvei
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Lia gård retreatsenter
Stiftelsen Morfarbarn
Stiftelsen Oase
Syvendedags Adventistkirken
Søgne Menighetsforening
Søndagsskolen Norge
Tankesmien Skaperkraft
Teleios Life Norge
Tent Norge AS
Troens Ord Sandefjord
Ungdom i Oppdrag
Vineyard Norge Support
Y’s Men region Norge

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!