Hvordan søke tilskudd

Denne filmen er en detaljert gjennomgang av hvordan du bruker Tilskuddsportalen til å søke K-stud om tilskudd til kurs og studiegrupper. Filmen viser et eksempel på utfylling av søknadsskjemaet, med forklaringer og tips. Den varer i 26 minutter. Nedenfor finnes en oversikt over innholdet i filmen. Du kan spole frem og tilbake for å finne de temaene du trenger hjelp til i utfyllingen av søknadsskjemaet.

Klikk her for å se filmen:
https://youtu.be/3KFMgwyZdwE 

 

Her er en oversikt over de ulike temaene i filmen. Dersom du er interessert i et spesielt tema, kan du spole filmen frem til den delen du er interessert i.

Til venstre ser du angitt tiden for når temaet blir berørt i filmen:

00:20 Informasjon om tilskuddsregler og hvordan du navigerer i menyene på forsiden av Tilskuddsportalen

4:00 Opprette tilskuddssøknad

4:50 Søknadsskjemaet, seksjon Arrangør

6:25 Utfylling av søknadsskjemaet, seksjon Kurs

8:00 Utfylling av søknadsskjemaet, Deltakere

11:00 Opplasting av deltakerliste fra dokument

16:00 Utfylling av frammøteliste

20:50 Startdato og sluttdato for kurset

22:40 Innsending av søknadsskjemaet

23:35 Laste ned det utfylte søknadsskjemaet

24:45 Fortsette å fylle ut søknad som ikke er sendt inn

25:30 Skrive ut og sende kursbevis

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!